Projekt

Take action

Vårt mål är att erbjuda lösningar som kan återskapa, bygga upp och möjliggöra för en ny start i livet. Vår huvudsakliga målgrupp är kvinnor och barn som är fast i, har kommit ut ur eller riskerar att hamna i en situation där man blir offer för människohandel ”trafficking”

Vi inser behovet av att angripa helheten av detta gigantiska problem och arbetar därför också med att:

  1. Väcka en medvetenhet lokalt och internationellt.
  2. Förebyggande arbete när det gäller att minska efterfrågan på sexuella tjänster genom att nå ut till ”köparen”
  3. Samarbetar med lokala och internationella organisationer när det gäller att spåra och förmedla information till myndigheter som kan leda till att de ansvariga för människohandeln kan ställas inför rätta.

Inget av detta är möjligt om vi inte arbetar tillsammans, vi behöver ha din hjälp Stöd oss