Lösningar

 

Förebyggande: FFS sätter värde i att bistå lokala organisationer som utför arbete i linje med våra värderingar. Speciellt inom områden då det gäller att skapa säkra boende förhållanden för barn, utbildnings centra samt att undervisa hur barn kan skyddas mot sexuella övergrepp.

FFS arbetar för att öka internationell medvetenhet när det gäller människohandel och exploatering, för att försöka stoppa efterfrågan på sexuella tjänster. Många människor är fortfarande omedvetna om människohandelns vida omfattning och det svåra lidandet mestadels kvinnor och barn utsätts för.

FFS vill vara en del i att utrusta vår nuvarande generation i syfte att tillföra en ökad kunskap, som i förlängningen kan bidra till att minska det globala förtrycket!

Intervention: FFS är hängivna att beskydda utsatta barn genom samarbete med den Thailändska polisen och FBI USA, när det gäller att driva ”The Child Advocacy Center”i I Phuket. Detta är ett center dit barn kan komma som varit utsatta för övergrepp eller människohandel. Där finns möjlighet att möta med social arbetare och psykolog och rättsärenden kan byggas upp mot förövare i en barnvänlig atmosfär. Hela familjer erbjuds också stöd igenom terapi och olika samhällsprogram.

FFS inser vikten av att bygga tillit och relationer med offer för exploatering. Vi har ett team som varje vecka besöker ”redlight district”, för att erbjuda vänskap, hjälp och hopp.

FFS hjälper också internationella offer för människohandel att gå igenom juridiska och logistika förfaranden för att kunna återvända till sitt hemland. Vi försöker även att i största möjliga mån knyta kontakter med organisationer i deras hemland, som kan bistå dem.

Återuppbyggande: FFS verkar för att erbjuda offer för exploatering och människohandel en ny framtid. Genom att erbjuda yrkesträning inom bageri och frisöryrket, som kan leda till jobb eller eget företagande.

Programet omfattas av: rådgivning, terapi, hälsokontroller, kurser i Engelska, privat och företagsekonomi, hygien, samt grundkurs i kristen tro och lärjungaskap. Syftet är att hjälpa kvinnor att läka fysiskt, emotionellt och andligt. Att genom mentorskap visa på ett alternativt sätt att leva-ett annat sätt att tjäna pengar på och ett annat sätt att betrakta deras värde och självförmåga. I framtiden kan de vara de som kommer att förändra sina familjer, de samhällen de kommer ifrån, och i förlängningen de förtryckssystem de själva
har varit fast .