Hur arbetar vi

Vi på FFS gör vi allt vi kan för att stödja inspirerande och effektiva frihetsinitiativ runt om i världen. När det är möjligt stöder vi befintliga organisationer och, när så är lämpligt, fyller vi upp identifierade luckor med nya initiativ.

Vi arbetar för att bedöma behovet på varje given plats. När det är möjligt samarbetar vi med lokala organisationer, kommuner och regeringar, vilket bidrar till att skapa helhetslösningar i det aktuella samhället.

Vi väljer partners baserat på hur väl de delar och stödjer vår vision ”att verka för att bryta förtryck, ge människor en möjlighet att möta Kristus och leva i frihet”. Vi bedömer kvaliten på deras program för att se hur kapabla de är att möta de identifierade behoven. För att säkerställa att medel används ansvarsfullt, tittar vi också på deras operativa kapacitet och ansvarstagande. Varje ny eller potentiell partner är föremål för denna gransknings process.

Vi samarbetar med befintliga lokala experter och försöker öka deras kapacitet eller fylla ett gap i deras organisationer genom att skapa en ny resurs eller ett nytt alternativ.

Kommuner spelar en stor roll i samhällsutvecklingen. Vi försöker, när det är möjligt, att samarbeta med kommuner och regeringar för att få dom att stödja och medverka med sina egna initiativ och sin egen feedback när det gäller våra projekt. Detta stärker lokalt ägande och bidrar till att bygga lokal kapacitet vilket är viktigt för att kunna bygga och utveckla långsiktiga projekt.

Nummer och statistik är viktigt för oss. Vi gillar att mäta allt eftersom vi tror att varje nummer har ett namn och varje namn är viktigt! Därför arbetar vi med alla våra partners för att följa upp dem genom systematisk övervakning av alla program som vi stödjer och jobbar med. Dessutom strävar vi efter att skapa ansvarstagande för oss själva för att vi ska maximera vår tid, pengar och ansträngningar för att unna ge frihet till dem som bara drömmer om det.

Vi är fyllda med optimism och förväntan över allt som kan och kommer att uppnås, allt eftersom fler människor får möjlighet att skapa sig en framtid genom sin nyvunna frihet!