Foster placeringar

Varför är fosterhem viktigt?

Tusentals barn i södra Thailand har blivit övergivna, utsatta för övergrepp eller har på grund av andra svåra omständigheter tvingats att leva utan sina föräldrar. Dessa barn har stort behov av en säker och stabil miljö, och det bästa för ett barns utveckling är att uppfostras som en del av en familj. Ett fosterhem hem, vare sig det är med ensamstående förälder eller par, ger ett barn möjlighet att utvecklas i en hälsosam miljö där intimitet, kärlek och trygghet  blir en del av deras uppväxt.

Vi behöver er hjälp med att understödja detta program. Vi är nu i startfasen där vi skall börja utbilda familjer som genomgått screening för att mottaga fosterbarn. Vår budget för 3 år ligger på 375 000SEK. Målet är att för dessa medel utbilda 50 familjer för foster placeringar, där varje familj tar emot i genomsnitt 1 barn i åldern 0-6år. Inkluderat är utbildningskostnad samt ett 6 månaders bidrag för nya fosterfamiljer. 

Hjälp oss att hjälpa de mest utsatta i samhället!

Märk din gåva “foster placering”

swish_logo_primary_rgb Ge med mobilen: 1230212423

circle_bankgiroSänd till vårt bankgiro: 790-4485

SEBSätt in på vårt konto: 5111 10 140 27

paypal-icon-1För att skicka via PayPal  Klicka här