Företag

handslag02

Vi hoppas på ett gott samarbete, där ditt företag tar ett ansvar för samhället och dess utveckling. I många sammanhang kallas det för CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans med FFS kan du och dina anställda, kunder och leverantörer vara med och påverka, så vi får en bättre värld. Att engagera företaget och dess anställda att ta ett socialt ansvar, bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och stolta medarbetare, men även till att stärka företagets varumärke i samhället.