Engångsgåva

Village boy in early morning looks off to the distance

Tack för att ni beslutat er för att bli delaktiga i att bekämpa orättvisor och att hjälpa människor att få en ny start i livet! Alla gåvor små som stora har en enorm betydelse i det arbete som FFS utför i främst Thailand. Utan er är detta arbete omöjligt, alla har en roll att spela i att bekämpa detta världsomspunna problem som människohandeln utgör i dagens samhälle.

swish_logo_primary_rgb Ge med mobilen: 1230212423

circle_bankgiroSänd till vårt bankgiro: 790-4485

SEBSätt in på vårt konto: 5111 10 140 27

paypal-icon-1För att skicka via PayPal Klicka här